Jap Ji Palved (eesti keeles)

PALVED

 

Mul Mantra

Kõige looja on Üks, Üks ja Ainus. Tema nimi on Tõde. Tema on kõige tegija. Temas pole hirmu ega vaenulikkust. Tema kuju on surematu. Ta on sündimata ja valgustatud iseenda poolt. Teda mõistetakse läbi Guru õnnistuse. Mediteeri. Tema oli Tõeline algusest peale. Ta on olnud Tõeline läbi kõikide aegade. Ta on Tõeline isegi praegu. Nanak ütleb – Ta on igavesti Tõeline.

 

1. Läbi mõtisklemise ei ole võimalik Jumalast ettekujutust saada, isegi siis mitte, kui miljon korda mõelda. Isegi kui olla vaikselt ja jääda vastuvõtlikusse seisundisse, ei saa Teda selle vaikuse järgi ära tunda. Näljase nälg ei lahtu, isegi kui kokku koguda hunnikute viisi selle maailma väärisesemeid. Võib omada miljoneid oskusi, kuid mitte ühtki neist ei saa teispoolsusse kaasa võtta. Kuidas saada tõetruuks ja hajutada illusioonide loor? Nanak ütleb, et just Looja poolt paika pandud korrale kuuletudes ja Tema Tahtele alistudes.

 

2. Vastavalt Looja korrale luuakse kehad. Seda korraldust ei saa sõnades edasi anda. Olendid luuakse Tema korra järgi ja Tema korra alusel määratakse ka suurus. Tema käsu kohaselt on mõned kõrged ja mõned madalad. Tema kirjapandud käsu kohaselt saavad mõned kogeda valu ja mõned mugavust. Tema korra kohaselt saavad mõned premeeritud ja teised peavad kahtlustes uitama. Kõik olendid alluvad Tema korrale ja keegi ei ole Tema Juhtimise alt väljas. Nanak ütleb – igaüks, kes mõistab Tema korraldust, ei ole enam kunagi uhke.

 

3. Need, kellele on Jumala poolt antud vägi, laulavad Tema väest. Need, kes on näinud märke Tema armust, laulavad Tema õnnistustest. Mõned laulavad Tema üllatest voorustest ja omadustest. Mõned laulavad Temast läbi keeruliste filosoofiliste mõtteväljenduste. Mõned laulavad Temast, et Ta loob olendeid ja muudab nad tuhaks. Mõned laulavad, et Ta võtab elu ja siis taastab selle uuesti. Mõned laulavad, et Jumal tundub ja näib olevat kaugel. Mõned laulavad, et ta hoiab meid lähedal, seistes meiega silmitsi. Inimeste jada, kes Temast jutustavad, on lõpmatu. Miljonid inimesed räägivad Temast. Andja jätkab jagamist, kuid saajad küllastuvad ja muutuvad kurnatuks. Igas vanuses loodu saab Temalt ande. Käsutäitja paneb kõik Tema käsu järgi teel käima. Nanak ütleb – murevaba Looja on õnnelik ja igavesti õndsuses.

 

4. Looja on tõeline. Tõest on Tema nimi ja need, kes on truud, kordavad Tema nime lõpmatu Armastusega. Inimesed küsivad ja anuvad Tema käest ikka ja uuesti, ja Tema jagab Oma kingitusi lõputult. Milline peaks olema see ohverdus või and, et saada aimu Tema üllusest? Milliseid sõnu lausuda, et võita Tema armastus? Korda Tema tõelist Nime varastel hommikutundidel ja mõtiskle Tema suurusest. Meie mineviku tegude järgi on meile osaks saanud siia ilma sündida ja Tema õnnistuse läbi saame me päästetud. Nanak ütleb – tea seda, et Tõeline ja Üksainus on kõikjal, kõik-kõiges.

 

5. Teda ei saa mitte keegi manifesteerida ega luua. Tema, Oma puhtaimal kujul, on Ise kõik-kõiges. Nanak ütleb – laulge kiidusõnu Loojast, pühamast aardest. Jumala armastus puhkamas sinu südames, laula ja kuule Tema kiitust. Nii heidad sa endalt valu ja õnn saab sinusse jääda. Gurmukh, Looja tahte järgija, edastab Püha Sõna, Gurbani. Gurbani annab edasi Looja teadmust ja läbi Gurbani mõistetakse, et Looja on valdavalt kõikjal. Guru on Shiva, Vishnu, Brahma ja jumalannad Parbati, Lakshami ja Saraswati. Isegi kui Jumal oleks tuntud, ei saaks teda kirjeldada. Guru on õpetanud mulle ühe olulise asja – kõikidel olenditel on üks Looja. Ärgu ma Teda iial unustagu.

 

6. Kui see Loojale meelehead teeks, siis kümbleksin palverännakul. Sest mis kasu on ilma Teda rõõmustamata pühades paikades kümmelda. Mitte ükski loodud olend, keda ma enda ümber näen, ei saa ilma heade tegudeta midagi saavutada, ja neile ei anta midagi. Meie meeltes on vääriskivid, juveelid ja rubiinid; need tulevad esile siis, kui sa kuulad ja tegutsed Guru juhenduse kohaselt. Guru on õpetanud mulle ühe olulise asja – kõikidel olenditel on vaid üks Looja. Ärgu ma Teda iial unustagu.

 

7. Kui kellegi vanus oleks 4 juugat ja isegi kümme korda enam… siis saaks tema tuntuks üheksal kontinendil ja kõik järgiksid teda. Võiks oletada, et temast räägitakse hästi, kiidetakse ja et ta saab tunnustust maailmas; kuigi – kui Tema õnnistav pilk tema peale ei lange, ei hooli temast keegi. Teda hakatakse pidama kahjuriks usside seas ja isegi patused süüdistavad teda. Nanak ütleb – Jumal annab vooruseid mitte-vooruslikele ja rikastab vagadusega pühendunuid. Ma ei suuda välja mõelda kedagi, kes võiks Teda miski heaga rikastada.

 

8. Kuuldes püha õpetust, omandab otsija siddhade, piride, vaimsete kangelaste ja joogide seisundi. Kuuldes Jumala nime, tuleb maises reaalsuses taevas nähtavale. Kuuldes Jumala nime, saad tundma kontinente, maailmasid ja allmaailmu. Kuuldes Jumala nime, ei saa surm inimese üle valitseda. Nanak ütleb – iga pühendunu on õndsuses. Looja nime kuuldes valu ja pahateod hävitatakse.

 

9. Looja nime kuuldes saadakse Brahma, Shiva ja Indra staatus. Kuuldes Tema nime, laulavad ka kurjad olendid Temale kiitusi. Kuuldes Jumala Nime, saavutatakse Tõeline Jooga ja hakatakse tundma eksistentsi saladusi. Kuulates Looja nime, omandatakse Shastra’te (Filosoofia raamatud), Simirati’de (tseremoonia raamatud) ja Vedade (neli religioosset raamatut) teadmised. Nanak ütleb – pühendunud on igavesti õndsuses. Kuuldes Jumala nime, valu ja patt hävivad.

 

10. Kuulates Looja nime, omandatakse tõene olek, pühendumus ja püha teadmus. Jumala nime kuuldes saadakse tasu, mis on võrdne kuuekümne kaheksa püha tseremoniaalse puhastusega. Kui sa kuulad ja loed pidevalt Jumala nime, siis sind austatakse. Kuuldes Looja nime, saad sa kergesti meditatsioonile keskenduda. Nanak ütleb – pühendunud on alati õndsuses. Kuuldes Jumala nime, valu ja patt kaovad.

 

11. Kuuldes Looja nime, sukeldume me sügavale vooruslikkuse ookeani. Kuulates Looja nime, saame me õpetlase, vaimse juhendaja ja kuninga seisuse. Kuuldes Jumala nime, leiavad pimedad oma tee. Kuuldes Jumala nime, mõistetakse seletamatut. Nanak ütleb – iga pühendunu on õndsuses. Kuulates Jumala nime, hävitatakse valu ja patt.

 

12. Nende usu suurus, kes alluvad Looja sõnale, on kirjeldamatu. Kui keegi prooviks seda kirjeldada, siis pärast ta kahetseks seda. Ei ole paberit, pliiatsit ja kirjatundjat, kellega võiks istuda ja arutada järgijate meeleseisundi üle. Selline on juba kord täiusliku Looja nimi. See harukordne, kes allub Jumalale, mõistab oma meeles seda varjatud õndsust.

 

13. Sellele, kes tõeliselt usub Tema Nimesse, saab osaks Jumalik tarkus. Uskudes tõeliselt Jumalasse, saadakse teadmised kõikidest sfääridest. Looja järgijat ei lööda näkku, teda ei häbistata. Tänu usule Loojasse ei satu ta surmaga silmitsi. Selline on täiusliku Looja nimi. Kui keegi järgib Teda, siis mõistab ta oma meeles seda varjatud õndsust.

 

14. Uskuja teele ei satu takistusi. Uskujat saadab austus ja tunnustus. Uskuja ei käi maiste rituaalide järgi, ta ei talita tavapäraselt. Uskuja tegutseb siiralt ja õiglaselt. Säärane on täiusliku Looja nimi. Kui keegi harukordne allub Jumalale, mis on harukordne, siis mõistab ta oma meeles seda varjatud õndsust.

 

15. Looja järgija küündib pääsemise väravateni. Järgija vabastab ka kogu oma suguseltsi. Looja järgija päästab enda ja päästab ka Guru jüngrid. Nanak ütleb – uskuja ei lähe anuma ega kerjama. Selline on kord juba veatu Looja Nimi. Kui keegi usub Temasse, siis tuleb ka mõistmine tema meelde.

 

16. Need, kes on Jumala poolt välja valitud, on vastu võetud. Väljavalitud on ülimad. Väljavalitud saavad Looja Väravas austuse osaliseks. Need olendid näivad Kuninga Väravate ees imekaunitena. Väljavalitud keskendavad oma tähelepanu ainult Gurule. Ükskõik kui palju võiks ka rääkida või mõtiskleda, ei suudaks keegi Looja tegusid loetleda. (Müütiline) härg on kaastundest sündinud vagasus, mis kannatlikult maailma ülal hoiab. Kui keegi tõeliselt mõistab, kui palju raskust härjal lasub, saab temast tõeline inimene. Peale meie maa on veel palju maailmu. Mis on see jõud, mis kannab nende raskust? Jumala voolav käsi on kirjutanud kõikide nende olendite erinevused, värvid ja nimed. Vaid mõned üksikud teavad, kuidas sellist mahulisust kirja panna. Kui mitmeköiteline, kui sisurikas see ürik oleks? Kui suureline on Sinu Vägi ja haarav Su ilu, oh Looja! Kui suuremeelne on Sinu kingitus! Kes suudaks hinnata selle laiahaardelisust? Vaid ühe sõnaga Tema suust tekkis kogu universum ja sealt alates hakkasid voolama miljonid elujõed. Mis vägi on minul kirjeldada Sinu õpetusi? Ma ei suuda isegi ühe korra ennast Sulle ohverdada. Mis iganes Sind rõõmustab, on ainus hea püüdlus. Sina oled igavesti turvaline ja usaldusväärne, oh Kujutu Üksainsus!

 

17. Loendamatud on palvetamise viisid ja loendamatud on viisid pühenduda. Loendamatud on järgimise vormid. Loendamatud on patu lunastuse võimalused. Loendamatud on needki, kes tsiteerivad peast pühasid tekste, Vedasid. Loendamatud on joogid, kelle meel on sellest maailmast eraldiseisev. Loendamatud on Temale Pühendunud, kes otsivad Tema teadmust ja vooruseid. Loendamatult on vagasid ja heldekäelisi mehi. Loendamatult on võitlejaid, kes taluvad omal nahal mõõgahoope. Loendamatult on elutarkasid, kes vaikselt ning sügavas armastuses mõtisklevad Jumalast. Mis vägi on minul kirjeldada Sinu õpetusi? Ma ei suuda kordki ennast Sulle ohvriks pakkuda. Mis iganes Sulle meelejärgi on, on ainus hea tegu, Sa Kujutu ja Igavene!

 

18. Loendamatult on rumalaid, kes on õõvastavalt ükskõiksed. Loendamatult on vargaid ja teiste vara ihaldajaid. Loendamatult neid, kes lahkuvad, olles jõu läbi maa vallutanud. Loendamatult on kõrilõikajaid, kes tapavad inimesi. Loendamatult on patustajaid, kes jätkuvaid pattu teevad. Lõputult on valetajaid, kes ebatões ekslevad. Loendamatult on kerjuseid, kes söövad toiduks rämpsu. Loendamatult on laimajaid, kes kannavad pattude koormat oma õlgadel. Nanak, maiselt, kirjeldab seda. Ma ei suuda ainust kordagi end Sulle ohvriks pakkuda. Mis iganes Sulle meelejärgi on, on ainus hea tegu. Sa oled Kujutu ja Igavene!

 

19. Loendamatud on Sinu nimed ja loendamatud nende paigad. Loendamatud on Sinu maailmad, ligipääsmatud ja seletamatud. Isegi kui neid järjepanu lausuda, kandes patukoormat oma õlul. Sõnade abil põimuvad lauluks Sinu teadmus ja voorused. Sõnade abil me räägime ja kirjutame Sinust hümne. Tähtede abil on inimese laubale tema saatus kirjutatud. Jumal, kes need saatused kirjutas, ei kanna neid oma laubal. Nii nagu Tema ette näeb, nii saab meile ka osaks. Niisama suur kui Sinu looming, on ka Sinu tuntus; Sinu suurust tuntakse läbi Sinu loodu. Ilma Sinu nimetamata ei eksisteeri ühtegi kohta. Mis vägi on minul kirjeldada Sinu suursugusust? Ma ei suuda kordki end Sulle ohvriks pakkuda. Mis iganes Sulle meelejärgi on, on ainus hea tegu. Sa oled igavesti turvaline ja usaldusväärne, Sa Kujutu ja Igavene!

 

20. Kui käed, jalad ja teised kehaosad mustaks saavad, siis saame need porist puhtaks vaid veega pestes. Riided, mis uriiniga määrdunud on, pestakse puhtaks seebiga. Kui meel on määrdunud pattudega, saab seda vaid Nime armastava lausumisega puhtaks. Inimene ei saa vooruslikuks või kõlvatuks ainult väljaöeldud sõnade läbi. Korduvad teod on tema südamele kirjutatud. Mida külvad, seda lõikad. Jumala poolt ettenähtult, ütleb Nanak, inimesed tulevad ja lähevad.

 

21. Palverännak, patulunastus, kaastunne ja almused toovad väikest austust, kui üldse midagi. Kes iganes südamest kuulab, usub ja armastab Jumalat, saab päästetud, kümmeldes taevalises säras koos Temaga. Kõik voorused on Sinu, oh Kõrgeväeline, minul pole midagi. Ilma vooruslike tegudeta ei saa Jumalale pühendatud teenimist ellu viia. Minu alandlikkus on Jumalale suunatud, kes ise lõi (maya) väärtused ja sõnad nagu Brahma jne. Sina oled Tõde, igavene ilu, ja Sinu meel on täidetud rõõmust. Keegi ei tea, mis ajal, mis tunnil, millisel kuupäeval, millisel nädalapäeval, millisel aastaajal, mis kuul sündis kõik loodu. See ei ole teada Pandit’ile, kes on õppinud Puranasid. Isegi mitte Qazis’ele, kes on kirjutanud Quran’i tekste. Ka joogi ega keegi teine ei tea kuupäeva, aastaaega, kuud. Vaid Looja, kes lõi maailma, vaid Tema ise teab vastust. Kuidas väljendada, kuidas kiita, kuidas kirjeldada ja kuidas tunda Sind, oh Jumal? Nanak ütleb – kõik väidavad, et nemad teavad ja igaüks peab end targemaks kui teised. Meister on suur, ja väeline on Tema Nimi. See, mida Tema teeb, see ka sünnib. Nanak ütleb, et kui keegi peab end suureks ja vägevaks, ei näe see hea välja, kui ta teispoolsusse jõuab.

 

22. On piiritult maailmu meist allpool ja piiritult maailmu meist kõrgemal. Inimesed on juba väsinud Tema piiride otsimisest. Vedad räägivad nende abitusest. Moslemi tekstid väidavad, et on kaheksateist tuhat maailma, kuid tegelikult on vaid Üks Olemus, mitte miski muu ei ole tõeline. Ei saa loendada Tema suurust. Kui püüame Teda defineerida, saab meie elu enne otsa. Nanak ütleb – Ta on suur. Vaid Tema ise tunneb Teda ennast.

 

23. Neil, kes laulavad Temale kiidulaule, ei ole nii suurt mõistmist sellest, kui määratu Ta on; niisama nagu jõed, mis voolavad merre, ei tea mere ulatust. Varakad kuningad ja valitsejad ei väärtusta sipelgat, kes ei unusta iial Jumalat.

 

24. Ei ole piiri Tema kiitusel ja nii on piiritult neid, kes seda laulavad. Loendamatud on Tema teod ja loendamatud Tema annid. Ei ole piiri Tema nägemis- ja kuulmisvõimel. Loendamatud on müsteeriumid, mis on Jumala meeles. Loendamatu on Tema looming ja selle ulatus. Tema piirid ei ole teada. Paljud igatsevad teada, kus Tema lõpeb, kuid Tema piire ei ole leitud. Keegi ei tea neid. Mida rohkem keegi räägib, seda rohkem on, mida veel öelda. Suureline on Jumal ja Tema troon on kõrgel. Tema Nimi on kõrgem kui kõrge. Kui keegi võiks niisama kõrgele tõusta, kui Tema, siis saaks ta tundma Tema Ülevat Olemust. Ainult Tema ise teab, kui suureline Ta on. Nanak ütleb – kaastundeline Jumal oma armus laseb sellistel kingitustel meile osaks saada.

 

25. Tema rikkused on nii külluslikud, et neid ei saa üles märkida. Ta on suur Andja ja Temas pole vähimatki ahnust. Paljud võitlejad anuvad lõpmatult Jumalalt. Suur hulk inimesi mõtiskleb Temast. Paljud raiskavad nii oma aega ja surevad kurjuses. Paljud saavad pidevalt Temalt teeneid, kuid eitavad seda. Paljud rumalad kummardajad jätkavad Tema kummardamist. Paljud kannatavad stressi, nälja ja pideva korralekutsumise all; isegi need on Tema õnnistused, oh Tema Rikkalik! Köidikutest saab vabaks vaid läbi Jumala tahte. Keegi teine ei saa selles sõna sekka öelda. Kui keegi julgebki sekkuda, saab ta omal nahal piitsahoope tundma. Jumal teab meie vajadusi ja Ta täidab need. On vaid vähesed, kes tunnustavad Tema õnnistusi. See, kellele on Jumala poolt antud anne kiita ja ülistada Teda, on Nanak’i järgi kuningate kuningas.

 

26. Sinu omadused on hindamatud, Sinu annid on hindamatud. Hindamatud on Sinu vahendajad ja hindamatud Su varandused. Hindamatud on need, kes tulevad Su juurde, ja hindamatud ka need, kes Sinult asju võtavad. Hindamatu on Sinu kiindumus ja hindamatu Sinu vastuvõtt. Hindamatud on Sinu kaalud ja hindamatud Sinu kaaluvihid. Hindamatud on Sinu annid ja hindamatu Sinu heakskiit. Hindamatu on Sinu heldus ja hindamatu Sinu kord. Sõnulseletamatult hindamatu on Jumal, Teda ei saa defineerida. Korrates Tema nime, leiavad mõned end Tema armastusse tõmmatuna. Vedade ja Puranade lugejad kuulutavad Temast. Õpetlased kordavad Tema nime ja peavad pikki vestluseid Temast. Sinu suurusest räägivad Brahmad ja Indrad. Gopid ja Krishna räägivad Sinust. Shivad räägivad Sinust ja ka imetegijad räägivad Sinust. Kõik Buddhad, kes on Sinu poolt loodud, kuulutavad Sinust. Deemonid räägivad Sinust kui ühest nende jumalatest. Pool-jumalused, inimesed, tummad ja orjad  räägivad Sinust. Paljud kirjeldavad Sind, püüdes Sind kirjeldada. Paljud on korduvalt Sind kirjeldanud ja siit ilmast lahkunud. Isegi kui Sa samapalju inimesi juurde looksid, kui praegu elus on, ei saaks nad ikkagi isegi paari Sinu voorust kirjeldada. Jumal saab just nii suureks kui Tema valib. Nanak ütleb – Tema suurus on teada ainult Tõelisele Jumalale. Kui mõni jutustaja väidab, et ta suudab Jumalat kirjeldada, siis pane ta rumalatest kõige rumalamate kirja.

 

27. Milline on see värav ja milline on loss, kus Sa istud ja meie kõigi eest hoolt kannad? Seal kõlavad paljud erinevat tüüpi muusikalised instrumendid ja seal on palju muusikuid. Mängijad valmistavad ette lõputuid lugusid ja palasid, mida Sinule laulda, Oh Armuline Looja! Tuul, vesi ja tuli laulavad Sinu laulu. Ja ka vaimuline kohtunik Sinu õiglasel Väraval laulab Siule kiitust. Chitra Gupat, kes mõistab kirja, see õiglane Kohtunik mõistab kohut ja laulab samuti Sinule kiidulaulu. Shiva, Brahma ja jumalanna, kes on igavesti imelised ja Sinu pooltki tunnustatud, laulavad Sulle. Indra, istudes oma troonil koos jumalustega, laulab Sinule Sinu Väravas. Sidhad laulavad Sulle vaikses meditatsioonis, pühakud laulavad sügavas mõtiskluses. Fanaatikud, tsölibaadis olijad, rahulolevad ja kartmatud võitlejad laulavad Sulle. Õpetlased, Vedade lugejad, hoides aegade tarkust, seitse Ülimat Tarka, kõik hüüavad Su poole. Kiitust lauldakse Sinule lummavate nümfide poolt, kes võluvad südameid Paradiisis, selles maailmas ja teistes ilmades. Sinu poolt loodud pärlid, kuuskümmend kaheksa palverännaku kohta, kõik helisevad Sulle hümni. Ülimalt võimekad võitlejad ja Jumalikud kangelased laulavad Sulle ja neli loomise allikat kiidavad Sind. Kontinendid, maailmad ja päikesesüsteemid, mis on Sinu käe poolt loodud ja paika pandud, ümisevad kõik Sinu hiilgusest. Need pühakud, kes on Sulle meelejärgi ja täitunud Sinu Nime ja sügava armastusega, kiidavad järjepidevalt Sind. On veel nii palju teisi, kes mulle ei meenu, aga kes kõik Sulle laulavad. Nanak ei saa igaühte nimetada. Jumal on igavesti tõeline. Ta on tõeline ja Tõeline on Tema Nimi. Tema, kes lõi kogu maailma, on ja saab alati olema. Ta ei lahku, kui eksistents lõpeb. Tema oli see, kes manifesteeris selle maailma keeruliste kavatsuste läbi, paljude värvide ja vormidega. Tema hoiab oma silma kõigel, mida Ta on loonud, nii nagu Ta soovib. Mis iganes Tema soovib, seda Ta teeb. Keegi ei saa Teda käskida. Tema on Kuningate Kuningas ja Nanak ütleb – kõige parem on alluda Tema Tahtele.

 

28. Oh Joogi, saagu rahulolu sinu kõrvarõngaiks, tagasihoidlikkus sinu palvekausiks ja paunaks, ning meditatsioon sinu pühaks tuhaks. Olgu mälestus surmast sinu mantel, olgu sinu valitud teeks elu puhtuses, nagu neitsil, ja olgu usk Jumalasse sinu kaaslane. Luba oma jooga-kaaslaste kõrgeimal korral olla sinu vennaskond kõigiga, ja luba võidul enese üle olla kogu maailma vallutus. Minu alandlikkus kuulub Sellele Jumalale. Tema on see Algne, puhas, ilma alguseta, hävitamatu ja sama läbi kõikide aegade.

 

29. Muuda Jumalik teadmus oma toiduks, kaastunne oma kaaslaseks ja kuula Jumalikku muusikat, mis heliseb kõigi sees. Tema Ise on Ülim Jumal, kellele kuulub kogu ilmaruum ja täius. Tema on see Üks, kes üksi kontrollib joogisid, täiuslikke olendeid ja kõiki teisi. Tema pühakutel ei ole vajadust rikkuse ja imede järele. Tema on see Üks, kes ühendab, lahutab ja reguleerib äritegevust; ja igaüks saab oma osa nii, nagu talle on saatuse poolt määratud. Alandlikkus, minu alandlikkus kuulub Sellele Jumalale. Tema on see Algne, puhas, ilma algusega, hävinematu ja sama läbi kõikide aegade.

 

30. Mõned räägivad Jumalikust Emast, Maya’st kes erilise plaani kohaselt sünnitas kolm jumalust. Looja, alalhoidja ja kohtuniku, kes mõistab kohut. Kuid ei; vaid Jumala tahe hoiab igaühte omal kohal Tema tahte järgi. Tema näeb neid, aga keegi ei suuda Teda näha. See on suurim ime. Alandlikkus, minu alandlikkus kuulub Sellele Jumalale. Tema on see Algne, puhas, ilma alguseta, hävinematu ja sama läbi kõikide aegade.

 

31. Jumala ase ja annid on kõikides maailmades. Kõik, mis nendesse on pandud, pandi sinna igaveseks. Olles loonud loodu, vaatleb Jumal seda. Nanak ütleb – Tema on Tõeline ja Tõeline on see, mida Ta teeb. Alandlikkus, minu alandlikkus kuulub Sellele Jumalale. Tema on see Algne, puhas, ilma alguseta, hävinematu ja sama läbi kõikide aegade.

 

32. Kui minu ainus keel muutuks saja tuhande kordseks ja Kui need sada tuhat veel kahekümne kordseks muutuksid, siis iga keelega kordaksin ma Tema Nime. Teel Jumala juurde on palju samme; tõustes mööda neid astmeid, muutuksin ma lõpuks üheks Temaga. Kuuldes kiidulaule Temast, hakkavad isegi ussikesed imiteerima ja püüdma nende kõrgusteni jõuda. Nanak ütleb, et Temani jõutakse vaid läbi Tema Õnnistuse ja Armu. Teist teed ei ole.

 

33. Minul pole väge rääkida ega väge vaikusesse jääda. Mul ei ole väge anuda ega väge anda. Mul ei ole jõudu elada ega jõudu surra. Mul ei ole jõudu saada valitsejaks või rikkaks, ilma et rikuksin oma meele. Mul ei ole väge, et mõista Jumalikku teadmust. Mul ei ole mingit väge, et leida viis, kuidas siit maailmast pääseda. Tema käsi määrab, kelle näha ja kasutada on vägi. Tema Tahte kohaselt, ütleb Nanak, ei saa miski olla hea või halb. Vaid Temal on vägi näidata teed.

 

34. Jumal lõi ööd, aastaajad, kuufaasid, päevad, tuule, vee, tule ja muud ilmad. Kõige selle keskele pani Ta selle kindla maa kui kodu Tema meditatsiooni jaoks. Sellest ajast peale pani ta siia elama erinevat tüüpi ja värvi asukad, kellel on palju ja lõputult nimesid. Nende üle mõistetakse kohut nende tegude ja toimetuste alusel. Jumal Ise on tõeline ja tõeline on ka Tema Kohus. Seal säravad need, kes on olnud truud, olles heaks kiidetud ja vastu võetud Tema Õndsuse läbi. Nende pead on pärjatud Jumala Armu märgiga. Tõeline ja vale saavad selgesti nähtavaks. Nanak ütleb, et sinnajõudes tuleb kõik päevavalgele.

 

35. Selline on õigluse või dharma tasandite moraalne kohus. Nüüd ma defineerin teadvusetasandi tegevused. Maa, õhu, vee ja tule elemendid ning paljud Krishnad ja Shivad on mitmesugused, erinevad. On palju Brahmasid erinevates kujudes ja värvides. Loetlematud on maad ja mäed ja tasandid, kus tehakse vooruslikke tegusid. Loetlematud on dhru’d ja juhenduse vastuvõtjad. Loetlematud on Indrad, kuud ja päikesed. Loetlematud on taevased ja maised piirkonnad. On palju Siddhasid, Buddhasid ja Nathasid, ja veel rohkem on erinevaid jumalannasid. On palju jumalusi, deemoneid ja vaikseid tarkasid, ja palju pärleid on ookeanist sündinud. Loomise allikaid on mitmeid, ka keeli, mees-meistrite dünastiaid ja kuningaid. Jumala järgijaid on palju, ja Jumaliku tarkuse kandjaid mehi on palju. Nanak ütleb, et Tema kuju on piiritlematu.

 

36. Seal, kus on teadmised, säravad Jumalikud mõtisklused ja mõõdukus ning sealt võib leida palju rõõmuküllaseid vaatepilte ja helisid. Olles selle saavutanud, tulevad järgmisena vaimsed saavutused, kus ilu juhendab ja suunab kogu kõnet, muutes selle sõnulseletamatult ekstaatiliseks ja vaimustavaks. Seal luuakse võrreldamatud kujud ja vormid. Seda, mis seal toimub, et saa kirjeldada. Kui keegi üritabki seda kirjeldada, siis ta pärast kahetseb seda. Seal sulanduvad kokku sisemine teadvus, intellekt ja meeleline mõistmine. Seal saavad üheks vagad geeniused ja okultsete vägede meistrid. Siin saadakse vaimse visiooni osaliseks.

 

37. Siis tuleb tegude tasand. Vaimne vägi on nende inimeste sõnades, juhitud ja suunatud  Jumala õndsuse poolt. Seal ei ole kedagi teist peale väga võimsate võitlejate ja kangelaste, kes seal elavad. Nad on täidetud Kõikvõimsa Jumala vaimuga täiel määral. Seal pesitsevad need, kes on täielikult Jumala imetlusest haaratud. Nende ilu ei saa sõnadesse panna. Need, kelle südametes Jumal pesitseb, ei sure ja neid ei saa ka petta. Seal elavad pühendunud ja järgijad kogu maailmast. Nad on õnnelikud, kandes oma südametes Jumala nime. Tõe tasandil asub Kujutu Jumal. Vaadeldes Oma loodut armulisel pilgul, toob Ta rahulolu. Seal on kõik maailmad, universumid ja kogu loodu. Seal toimib kõik Tema korra järgi. Jumal näeb, mõtiskleb ja on täidetud rõõmuga. Nanak ütleb – selle tasandi kohta on väga raske, peaaegu võimatu, jutustada.

 

38. Olgu suguline talitsetus sinu tuleleek, olgu kannatlikkus sinu sepp, ja mõistmine sinu alasi. Jumalik Teadmus olgu su tööriistaks, hirm Jumala ees olgu lõõtsaks, patu lunastuse praktiseerimine olgu sinu sisemine tuli ja Jumala armastus olgu anumaks, kus filtreeritakse Nektarit Jumala Nimest. Nii saab Jumalik sõna Tõeliseks Mündiks vermitud. Selline on nende tee, kellele Tema Õnnistus osaks on saanud.

 

Slok. Õhk on Guru. Vesi on isa, maa on suureline ema, päev ja öö on kaks meessoost ja naissoost kasvatajat, kelle süles mängib kogu maailm. Voorused ja pahed loetakse ette Õiglase Kohtuniku ees. Vastavalt nendele tegudele määratakse, kas keegi saab Jumalale lähemale või kaugemale. Need, kes kordavad Nime ja lahkuvad, olles elus suuri pingutusi teinud, nende pale saab särama ja paljud saavad läbi nende päästetud, ütleb Nanak.

 

Tekst ja tõlge inglise keelde Siri Guru Grandth Sahib’ poolt.

 

Mul Mantra on saatuse tühistaja. Ta eemaldab ettenähtu ja muudab saatuse täielikuks külluseks.

Esimese pauree teine pool on depressiooni ravi. Ta tõstab su välja ka kõige sügavamast depressioonist, ebakindlusest, luupainajatest ja kaotusest.

Teine pauree toob kannatlikkuse ja stabiilsuse.

Kolmas pauree transformeerib ebapiisavuse piisavuseks, muudab depressiooni kõrgendatud olekuks ja madala enesehinnangu täielikuks enesekindluseks.

Neljas pauree õnnistab neid, kes on majanduslike raskuste ja vaesuse tunnete küüsi sattunud. See murrab endale tee läbi nende tunnete lõksust nagu piksenool läbi sinitaeva.

Viiendat pauree’d tuleb lugeda, kui sa tunned läbikukkumise tunnet enda sees. Kui sa tunned, et ei ole piisav mingi töö jaoks, siis toob see pauree sulle edu.

Kuues pauree hajutab piirangud. Loe seda, kui tunned end piiratult, nurka surutult, lõksus või sundolukorras olevat.

Kui sa kannatad ahnuse, võimuhulluse, ülemääraste liialduste ja kontrollivajaduse all, samuti kui satud lõksu oma valdustes, siis tervendab sind seitsmes pauree.

Kaheksas pauree annab väe olla elutark.

Üheksas pauree toob laienemist, avardumist.

Kümnes pauree toob õnnistust.

Üheteistkümnes pauree toob vooruslikkust.

Kui tunned end väikesena, toob kaheteistkümnes pauree sulle ühtsuse endas, enda väes ja eneseväärikuses.

Kolmeteistkümnes pauree annab sulle lõpmatusest okultsed teadmised. See toob sügava intuitsiooni.

Kui sa ei suuda oma elus teed leida, kui sa ei suuda oma saatuse rada näha, kui sa ei jõua täieliku rahuloluni, siis näitab neljateistkümnes pauree sulle teed.

Viieteistkümnes pauree toob pääsemise, lunastuse.

Kuueteistkümnes pauree annab teadmisi universumi struktuurist.

Seitsmeteistkümnes pauree toob vabaduse ja ülestõusmise.

Kaheksateistkümnes pauree aitab hulluse, sügava alaväärsustunde ja enesehävitusliku käitumise vastu.

Üheksateistkümnes pauree toob universaalseid teadmisi, inspiratsiooni ja ilmutusi.

Kui koletised on sul kannul, siis kahekümnes pauree pühib ära kõik sinu patud.

Kahekümne esimene pauree säilitab sinu staatuse, õnnistatuse ja positsiooni.

Kahekümne teine pauree toob võidu õiguslikes võitlustes. Ta annab sulle strateegiaid.

Kahekümne kolmas pauree hajutab pimeduse ja tõstab su olemust.

Kahekümne neljas pauree murrab kõik piirid välgunoole tugevusega. See on nii võimas, et mõjutab mitmeid põlvkondi; sel on ka võime hävitada ebaõnn.

Kui sa loed kahekümne viiendat pauree’d, siis saavad kõik sinu vajadused juba eos täidetud. Küllus, vooruslikkus, seisus ja rikkus on küsimatagi sinu.

Kahekümne kuues pauree muudab mittemiski kõigeks. Sinu äritegevuses kaotab see miinused, ebaõnne ja mured.

Kui oled lõksus ja sa ei näe võimaluste akent enda ees, siis kahekümne seitsmes pauree näitab sulle teed. See eemaldab kõik takistused ja tõkked.

Kahekümne kaheksas pauree on kõige tugevam ülim transformatsioon ja sõnade kooslus kogu maailmas. See ühendab sind Jumalaga.

Kahekümne üheksas pauree on kaitsekilp. See kaitseb sind sinu vaenlaste eest, nii et need, kes sulle halba soovivad, lihtsalt haihtuvad.

Kolmekümnes pauree asetab sind jumalikkuse troonile. See teeb sinust elutarga inimese ja pühaku.

Kolmekümne esimene pauree toob taevast maapeale kõik voorused.

Kolmekümne teine pauree maksab sinu võlad ja lõpetab sinu karma.

Kolmekümne kolmas pauree hävitab sinu ego ja toob tagasi sinu jumalikkuse. See eemaldab negatiivsuse, neutraliseerib sinu destruktiivse loomuse ja ei lase sinu käe läbi teistele halba osaks saada.

Kolmekümne neljas pauree toob stabiilsust.

Kolmekümne viies pauree teeb sul võimalikuks täita oma kohust ja kanda vastutust.

Kolmekümne kuues pauree toob jumaliku selguse. See annab täieliku arusaamise taevastest ja maast.

Kolmekümne seitsmes pauree lõikab läbi karma. See eemaldab kogu halva karma mõju.

Kolmekümne kaheksas pauree annab sulle võime oma saatust ümber kirjutada.

Slok toob rahulolu, kõrgendatud meelt, tunnustust ja austust.