Triple Mantra

The Triple Mantra
Allikas: „I’m a Woman“ lk. 109; tõlkija Eha Kooser

Triple Mantra koosneb kolmest mantrast, mida lauldakse monotoonselt või lauldakse koos muusikalise versiooniga

1.    osa

AD  GURAY  NAMEH     Mangala Šharan Mantra
Gurmukhi

eesti
AAD  GURAY NAMEH                            Kummardus Esmasele Õpetajale
JUGAAD GURAY NAMEH                    Kummardus ajatule tõele
SAT GURAY  NAMEH                             Kummardus Ainuõigele Tarkusele
SIREE GUROO DAYV-AY  NAMEH    Kummardus Võimsale Nähtamatule tarkusele
2.    osa
Gurmukhi                                                             eesti
AAD SUCH –                                                     TÕDE AEGADE ALGUSEST
JUGAAD SUCH-                                               TÕDE LÄBI AEGADE IGAVIKU
HAI BHEE SUCH-                                            TÕDE ISEGI PRAEGU
NANAK HOSEE BHEE SUCH – NANAK ÜTLEB: TÕDE ON KÕIKJAL

3.    osa
Gurmukhi                                          eesti
AAD SUCH –                                     TÕDE AEGADE ALGUSEST
JUGAAD SUCH-                               TÕDE LÄBI AEGADE IGAVIKU
HAI BHEE SUCH-                             TÕDE ISEGI PRAEGU
NANAK HOSEE BHAI SUCH –    NANAK ÜTLEB: TÕDE ON KÕIKJAL

SUCH häälda nagu uss susiseb ja tunneta heli vibratsiooni mööda oma selgroogu tõusmas
Mantra 2 osa lauldakse pehmema hääletooniga, 3 osa lauldakse jõulisemalt ja väljendusrikkamalt.

Meditatsiooni aeg: laula seda mantrat 11, 15, 22 või 31 minutit 40 päeva et olla kindel selle meditatsiooni jõust ja lubadusest, mida see sulle annab.
Meditatsiooni lõpetamine: kui lõpetad meditatsiooni ja mantra laulmise, jää istuma rahulikult ja vaikselt ja kuula oma sisehäält. See on oluline osa meditatsioonist.

Kommentaarid:
Triple mantra häälestab sind kosmilisele tantsule. Lauldes seda mantrat, liigub sinu meel automaatselt kosmilistele teeradadele. Selles protsessis me ühendume ja alistume meis toimuva polaarsuste omavahelise tantsuga.
Triple Mantra programmeerib ümber meie meele ning me oleme suutelised tegutsema Neutraalse Meelega ja väljuma oma polaarsuste duaalsusest.
Triple mantra pühib sinu teelt kõik sinu igapäevase elu mentaalsed, psüühilised ja füüsilised takistused
Triple mantra kaitseb sind õnnetuste eest. Ta lõikab läbi vastandlikud energiavibratsioonid, mõtted, sõnad ja teod. Ta tugevdab sinu meelt ja elektromagneetilist välja, hoides negatiivsuse sinust eemal.
Kui meele tegevus on suunatud hirmust, on meel blokeeritud. Triple Mantra võtab juhtimise üle ja me saame juhised, kuidas hirmust võitu saada ning see avab meis loomingulise ja paisuva energia.
Mantra esimene osa viib meele Universumi Tõe ning Tarkuse aktsepteerimisele ja alistumisele. See ümbritseb su võimsa valguse ja kaitsega. Sinu kaitstud aura muutub heledamaks ja puhtamaks.
Mantra teine ja kolmas osa on üks ja sama nmantra, mis on Mul Mantra neli viimast rida. Teise ja kolmanda osa koostoimes saavutad sa tasakaalu oma passiva ja aktiva vahel (kulud ja tulud, kahtlused ja eelistused). Ja mõlemad osad koos setitavad sinus kosmilise tantsu.
Teise osa Bhee panevad meid aktsepteerima, järgnema ja alistuma. See o nMul Mantra neli viimast rida, mis väljendavad endas stabiilset ja välist tõde, mis on alati muutumatu. Sama sõna Bhai kasutakse kolmandas osas  aktiivsena. See osa mantrast välendab endas Univerumi aktiivset, loomingulist ja arengulist-evolutsioonilist olemust.See lammutab energiablokeeringud ja puhastab ruumi meeles asjadele, mis juhtuvad, olles eelnevalt muutnud sunu energiavälja nii, et see tõmbab ligi ja eelistab häid võimalusi.