Adays Tisai Adaya

ADAYS  TISAI   ADAYA

tõlge                            hääldus
ADAYS  TISAI  ADAYS        ma tervitan Sind, Esmane Ainus            adei tissai adei

AAD  ANEEL  ANAAHAT        puhas oma olemuses ja  mõtetes            aad aneel anahat

JUG  JUG  AKOY  VAYS        kõikide aegade Ainus, Üks ja Ülim mõte        dzugo dzugo eko ves

Need on Guru Nanank’i sõnad ja tervitus Lõpmatule, loojale üle lõpmatu Looja.
Kui sa oled Japji selle puore(osa) meister, on sulle avatud  Universumi sisemiste teadmiste laekad juba enne seda, kui oled seda kuskilt õppinud või lugenud. See mantra pühendab su nendesse teadmistesse.
See mantra on joogide alandlik kummardus Lõpmatule, Esmasele Ainsale.

Guru Nanak on Sikhi’de esimene Guru, kelles väljenduvad Hinge keha omadused